Wij ontwikkelen professionaliteit en leiderschap gericht op het realiseren van uw organisatiedoelstelling.

 

het maken van acquisitieplannen

 

Open inschrijving: twee daagse trainingen

Op onze rustige locatie in Wolfheze heeft u de mogelijkheid zich volledig te richten op uw ontwikkeling als leidinggevende. U werkt met onze instrumenten en digitale testen, deelt ervaringen met collega's uit andere organisaties en raakt vertrouwd met de theorie. Het toepassen van hetgeen u geleerd heeft in de praktijk is een belangrijk onderdeel van beide trainingen. Hiermee geeft u vorm aan uw persoonlijke stijl van effectief leiderschap.

 

Situationeel leiderschap als basis

 

situationeel leiderschap

Zal de ene medewerker u waarderen omdat u duidelijk bent in uw beslissingen en deze in heldere instructies weet over te brengen. Een andere medewerker wil graag uw vertrouwen dat hij deze beslissingen zelf kan maken. Aan u als leidinggevende om in te schatten welke stijl van leidinggeven het meest effectief is.

In deze training kijken we naar uw persoonlijke voorkeurstijl van leidinggeven en brengen we de competenties van uw medewerkers in kaart. U oefent aan de hand van een aantal scenario's op de vier stijlen van leidinggeven: instrueren, overtuigen, overleggen en delegeren.

Neem contact op over deze training:

 

Situationeel leiderschap en competentiemanagment

 

competentiescan

Met kennis van situationeel lederschap als basis, wordt in deze training uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten van competentiemanagement.

Competentiemanagement is een middel om de organisatie én de mensen in samenhang te ontwikkelen. De kracht van competentiemanagement ligt in de mogelijkheid een brug te slaan tussen de doelstellingen van de organisatie en de medewerkers die binnen die organisatie functioneren.

 

Aan het einde van de training bent u in staat de competenties van uw medewerker op taakniveau in kaart te brengen. U kunt hier vervolgens een stijl van leidinggeven aan koppelen die uw medewerker naar een hoger ontwikkelingsniveau zal brengen in lijn met de strategie en doelstellingen van de organisatie.

Neem contact op over deze training:

 

4 klassiekers voor leidinggevenden

 

U heeft zich altijd al eens willen verdiepen in de klassieke managment theorieën en de toepassing ervan. In deze actieve training leert u werken met de volgende algemeen toegepaste concepten:

Aan de hand van digitale testen ondekt u uw voorkeuren over leren, communiceren, teamrolkwaliteiten en conflicthantering. Vervolgens leert u deze te herkennen bij uw medewerkers en te gebruiken in de praktijk. Uiteindelijk vergroot dit uw effectiviteit als leidinggevende.

Neem contact op over deze training:

 

In company trainingen

Voor gemeentelijke organisaties

Deze aanpak gaat ervan uit dat er in gemeentelijke organisaties gemiddeld genomen 70% van de beschikbare tijd opgaat aan uitvoeringszaken en er 30% ruimte moet zijn voor nieuw beleid. De praktijk geeft aan dat in veel gevallen het percentage eerder bij 90% en 10% ligt! De druk uit de burgerij en dus de politiek voor nieuw beleid zal de komende tijd alleen maar toenemen. Gezien de economische situatie zal uitbreiding van de capaciteit in de gemeentelijke organisaties, voorlopig niet tot de mogelijkheden behoren.

Wij trainen management en medewerkers in o.a.: procesbeschrijven, competentiemanagement, stijlen van leidinggeven en resultaat gericht werken. Dit alles leidt tot een algemene verbetering van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Verhoging van effectiviteit, betere stuurinformatie, diverse feedbackmechanismen, snelle reactie op de omgeving, rechtmatigheidcontrole en integraliteit van beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Op het gebied van de hotellerie

Hiervoor hebben wij een training ontwikkeld voor het management en middenkader. Thema's zijn o.a.: stijlen van samenwerken, stijlen van leiderschap, doelstellingen vertalen naar afdelingsplannen, eigen competenties in relatie tot die van je medewerkers.

Voor ontwerpers en architecten

Hoe zorg ik als ontwerper er voor dat ik kan putten uit een netwerk van relaties en op welke wijze moet ik mijn netwerk opzetten, onderhouden en nog liever, verder uitbreiden? De strategie van het relatiemanagement past zeer goed in de wereld van ontwerpers.

Voor regisseurs en producenten

Als onderdeel van het Binger programma heeft Bureau Doorenbos een training ontwikkeld voor regisseurs, scriptschrijvers en producenten. De rode draad van de vier daagse training is team- en projectstructuur. De deelnemers worden in situaties gebracht waardoor zij ervaren hoe belangrijk het is structuur aan te brengen in een creatief proces. Daarnaast zijn teamrolkwaliteiten, flowcharts, timelines en roll playing belangrijke onderdelen van het programma. De training is volledig in het Engels.

 

Copyright ©, Otto Doorenbos

 

Instrumenten

Onze online instrumenten kenmerking zich door hun gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Zij geven inzicht in de kwaliteiten van uw mensen op het gebieden zoals stijlen van samenwerking, stijlen van leidinggeven, leerstijlen, communicatiestijlen en competenties.

lees verder >

 

Sturen op resultaat bij de Bilderberg Hotels

Thema's zijn o.a.: samenwerken naar boven en naar beneden, stijlen van leiderschap, doelstellingen vertalen naar afdelingsplannen, eigen competenties in relatie tot die van je medewerkers, visie op de komende tijd en marketing.

lees verder >

Procesbeschrijven

Een procesbeschrijving maken is geen doel op zich, maar dient altijd een hogere doelstelling zoals bijvoorbeeld: verbetering van efficiency, kwaliteit, rechtmatigheid, sturingsinformatie, verantwoordlijkheidsverdeling, tijdigheden enz.

lees verder >

 

De Competentie Test ©

Ter verbetering van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker. Deze test legt de verbinding tussen de Situationeel Leiderschaps theorie van Hersey-Blanchard en het Competentie Management van nu.

lees verder >

 

Leerstijlen

Het omgekeerde van leren bestaat niet: afleren is bewust iets leren niet meer te doen, onbewust afleren noemen we vergeten.

lees verder >